Volvo Amazon B20

Amazon is aangekocht in San Diego California, super gezonde basis, geen rotte plekken of laswerk, unieke basis. In opbouw, diverse mogelijkheden voor deze station. Interieur kan naar wens gemaakt wordenverder afbouwen, technisch in orde brengen en keuren.